Undersökning: Kärlek viktigast – i början

Det råder bröllopsyra i Sverige inför sommaren.
Innan året är slut kommer 100 000 svenskar att ha gift sig.
Men förr eller senare skiljer sig hälften.
I den här artikelserien får ni möta flera par som berättar om tiden före och efter äktenskapet.

Äktenskap är trendigt och hett – trots att vi bor i världens mest sekulariserade land.
Så, vad är det som lockar oss?
En ny svensk undersökning visar att svensken är en riktig romantiker – i alla fall till en början.
– Många har en föreställning om att äktenskapet ska göra dem lyckligare och tryggare, säger Linn Heed, legitimerad psykolog och psykoterapeut.
Men att hälften av alla äktenskap går i kras avskräcker inte nyförälskade. Många unga lägger tiotusentals kronor på lyxiga och stora bröllop. Trots den dystra prognosen.

Linn Heed, skild psykolog.

På uppdrag av Aftonbladet har Inizio kartlagt hur svensken ser på äktenskap – och skillnaderna mellan kvinnor och män är stora.
Dubbelt så många kvinnor som män vill gifta sig för att de har eller vill ha barn med sin partner. Ännu större är könsskillnaden när det gäller att skaffa bostad: En tredjedel av kvinnorna vill ingå äktenskap inför att skaffa ett gemensamt hem, mot 13 procent av männen.
– Kvinnor vill skapa trygga ekonomiska ramar för sig själva och sina barn. För männens del är det annorlunda, de kommer inte att jobba deltid i lika stor utsträckning som kvinnorna. Därför behöver de inte samma slags trygghet, säger Linn Heed.

Om undersökningen:
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet. Undersökningen omfattar 1437 intervjuer under perioden 13-18 april och genomfördes som en webbundersökning.

 

Kärlek viktigast – men bara i början

Däremot är både kvinnor och män romantiker – för åtta av tio är kärlek den största anledningen till att vilja gifta sig.
– Inramningen som äktenskapet erbjuder är lockande för många. Det handlar om att knyta an till gamla värden i en tid då allt runt omkring är fullt av valmöjligheter. Man vill helt enkelt ha något att tro på.
Men sen då? Vad är viktigast för att ett äktenskap/partnerskap ska bli lyckligt?
Enligt Inizios undersökning toppas listan av ömsesidig respekt och tillit. Däremot blir det viktigare med djup vänskap än att vara kär ju äldre vi blir.
Pendeln svänger redan vid 46 års ålder: Då svalnar svenskens heta känslor och bara en av tre tycker att det är viktigt att vara kär i sin partner – medan hälften skattar djup vänskap högre. Däremot tycker knappt hälften av de tillfrågade att fysisk attraktion är en förutsättning för ett gott äktenskap.

”Otrohet är ett svek”

Men trots goda ambitioner går många skilda vägar. Vi frågade: Vad skulle få dig att skilja dig?
Över hälften svarade att de inte skulle kunna förlåta otrohet. Däremot skulle bara 17 procent av kvinnorna skilja sig på grund av obefintligt eller dåligt sexliv, mot 27 procent av männen.
– Otrohet är ett svek som strider mot det som både män och kvinnor värderar högst i ett äktenskap; tillit och respekt. Att män inte står ut med ett dåligt sexliv handlar om att de inte har samma trygghetsbehov som kvinnor. De tänker mer fritt, utifrån sin egen situation, och därför blir ett bra sexliv viktigare för dem. För kvinnor är den samlade bilden av vad äktenskapet erbjuder viktigare.

När det gäller jämställdhet i hemmet är förhållandet det omvända: Ynka fyra procent av alla män skulle kasta in handuken om hemarbetet inte delas lika – jämfört med 22 procent av kvinnorna.
– Generellt tar kvinnan fortfarande ett större ansvar för hushållet. Och därför blir frågan om jämställdhet viktigare för henne. Män förstår oftast inte att kvinnans sexlust och vilja att stanna kvar i äktenskapet tydligt hänger samman med hur engagerad han är i hushållet.

(Cecilia gifte sig 1998, Åsa 1997. Bägge reportrarna är nu skilda.)

Fakta Äktenskap:

  • Förra året gifte sig 52 314 par – samtidigt som drygt 24 876 äktenskap upplöstes genom skilsmässa. Högsta antalet äktenskap som någonsin registrerats i Sverige (sedan 1749) var 1989 – då vigdes 108 919 par. Att så många valde att ingå äktenskap 1989 hänger samman med att änkepensionen avskaffades för alla som gifte sig 1990 eller senare.
  • Närmare hälften av alla brudpar gifter sig under sommarmånaderna. Lördagar är den mest populära dagen, och augusti den populäraste månaden. 2014 ingicks flest äktenskap den 14 juni, följt av 28 juni. Minst populära månaden att gifta sig är januari, följt av mars.
  • I Sverige finns fler än 300 000 personer som har varit gifta två gånger eller mer. Rekordet innehas av två personer som har gift sig 11 gånger, dock ej med varandra, och tre personer som har gift sig 10 gånger.
  • Omkring 10 000 svenskar gifter sig en andra gång. Medelåldern vid omgifte för kvinnor är 47,7 år medan männen gifter om sig när de är 51,9 år gamla.